top of page

Вітаю!

Це блог сайту Айї Неї, де можна прочитати про творчі новини, а також цікаві статті присвячені міфології та фентезі.

Авторське право своїми словами: договори.

Цією публікацією я продовжу серію авторського права, однак сконцентрую увагу на питаннях договорів АП.

Зверніть увагу!

Усі ваші домовленості у сфері авторського права бажано і треба регулювати укладаючи відповідні договори.

Договір це ваш захист, що допоможе при розв'язанні питання, якщо справа дійде до суду, а іноді допоможе улагодити проблеми «мирним» шляхом.

Першим і найпростішим із «сімейства» договорів АП — авторський договір.

Авторський договір. Укладається між автором або особою якій належать авторські права та особою, якій за договором надаються права на використання твору.

Ви можете розпоряджатися своїми майновими правами самостійно, а можете передати їх комусь і отримувати за їх "оренду" грошову винагороду.

Авторські договори можна укладати:

* про передачу виключного права на використання твору;

* про передачу невиключного права на використання твору (стаття 32 Закону).

Одним із видів авторських договорів є видавничий договір.

Метою видавничого договору є відтворення та розповсюдження твору видавцем, якому ви передаєте певні майнові права на певний час!

Авторський договір можна зареєструвати: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001-%D0%BF#Text

Я вже писала про реєстрацію авторського права на твір, реєстрація Авторського договору в цілому схожа.

Що важливо пам'ятати укладаючи договір?

При укладанні договору потрібно, перш за все, узгодити істотні умови, та якісно прописати додаткові умови. Без істотних умов договір взагалі може вважатися неукладеним, та жодних правових відносин він не породжує.

Тобто це буде просто папірець формату А4 з надрукованим текстом.

Обов’язковими (істотними) умовами є:

- предмет договору (тут ви і визначаєте кому і що передаєте);

- умови, що визначені законодавством як істотні або є необхідними для договору даного виду;

- умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Які умови для авторського договору є істотними?

- конкретні права, що надаються за договором сторонам;

- спосіб (способи) використання об’єкта авторського права і суміжних прав;

- строк дії договору (зверніть увагу, що часто у договорах встановлюється автопролонгація! Тобто без вашої письмової заяви т.і. договір поновиться на той самий термін. Краще цього уникати);

- розмір, порядок і строки виплати винагороди за використання об’єкта авторського права і суміжних прав.

Інші умови, які доцільно включити у договір:

- визначення термінів, що використовуються в договорі (якщо ви використовуєте щось практичне чи унікальне);

- відповідальність сторін договору за його порушення;

- врегулювання спірних проблемних питань, пов’язаних із договірними відносинами;

- визначення тиражу виготовлення примірників твору (щодо видавничого договору);

- форс-мажорні обставини (моє улюблене).

Я б ще додала, що дуже важливо правильно назвати ваш договір. Якщо він авторський то авторський, якщо видавничий, краще так і назвіть. Я вже бачила договір що називався «видавничим», а по суті містив в собі положення ліцензійного договору. Краще уникати плутанини особливо в питаннях ліцензій. Ліцензійні договори я особисто вважаю складнішими, а тому прописувати їх треба ще уважніше. Будь ласка, уважно читайте, що ви підписуєте.

Далі я наведу трохи корисних тез, що допоможуть розібратися з умовами договору.

Сторони авторського договору визначаються при його укладенні. Якщо твір створений у співавторстві, то всі співавтори є стороною авторського договору.

Предмет договору — це ті майнові права, котрі ви як автор твору передаєте користувачеві (замовнику) цього твору. Предметом авторського договору є не сам твір, не ваша книга, а майнові права, що виникли у вас, при створенні твору і пов’язані із можливістю його використання різноманітними способами.

Майнові права, як предмет авторського договору мають бути чітко в ньому визначені:

* права на відтворення творів,

* на публічне виконання і публічне сповіщення творів,

* на публічну демонстрацію і публічний показ творів,

* на повторне оприлюднення творів,

* на переклади творів, напереробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів,

* на включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій, розповсюдження творів, здавання в майновий найм тощо.

Бажано вказати, як саме ваш твір будуть використовувати. "Зазначення в договорі того чи того способу використання визначеного твору та дозволу автора на використання цього твору іншою особою є достатнім, щоб вважати, що умова про предмет договору є виконаною».

Права передаються виключно ті, що існують на момент укладання договору.

Авторський договір укладається у письмовій формі з можливістю його державної реєстрації за бажанням!

Я вже зазначала вище, що даний договір існує двох видів. В чому відмінність?

+ Згідно з ч. 3, 4 ст. 32 Закону України «Про авторське право і суміжні права» за авторським договором про передачу виключного права на використання твору автор передає право використовувати твір певним способом і у встановлених межах тільки одній особі, котрій ці права передаються, та надає цій особі право дозволяти або забороняти таке використання твору іншим особам. Автор залишає за собою право на використання цього твору лише в частині прав, що не передав!

+ За авторським договором про передачу невиключного права на використання твору, автор передає іншій особі право використовувати твір певним способом і у встановлених межах. За автором, зберігається право на використання твору (!!!) і на передачу невиключного права на використання твору іншим особам.

Частина 6 ст. 32 зазначеного Закону вказує на те, що права на використання твору, що передаються за авторським договором, вважаються невиключними, якщо у договорі не передбачено передачі виключних прав на використання твору.

Звісно для автора цікавішим є саме другий вид авторського договору, а от для видавців все навпаки.

Ще один нюанс, в предметі договору про передачу прав на використання твору не може бути прав, яких не було на момент укладення договору (ч. 3 ст. 33). А так само не може бути зазначено спосіб, що поки не існує та невідомий науці та суспільству) Тобто неможливо зазначити як спосіб використання твору скажімо «голографічну трансляцію» тому що поки голографія розвивається і не є цілком зрозумілим способом використання.

Щодо строку, як істотної умови. Єдина порада: Будь ласка, уникайте фрази «до повного виконання сторонами своїх зобов'язань», краще оберіть чіткий і зрозумілий строк дії вашого договору.

Форс-мажор. З власного досвіду раджу читати і перечитувати цю частину договору. Чому? Тому що тут треба вказати як сторони виконуватимуть (чи виконуватимуть взагалі) зобов'язання якщо станеться щось глобальне. Наприклад, в деяких випадках сторони пропонують вважати COVId-19 та пандемію форс-мажорною обставиною. За форс-мажором може бути (тимчасово) зупинено чи взагалі припинено виконання договору.

Останнє, зверніть увагу на винагороду, що отримаєте за передання прав у користування. Раджу почитати мою публікацію про роялті, для загального розуміння питання.

0 переглядів0 коментарів

Останні пости

Дивитися всі

Норд зі зрізами!

Нарешті їде до мене і з наступного тижня поїде до читачів! 🥰

Comments


bottom of page